Second cycle of workshops for redesigning of public spaces in Skopje

Skopje urban Living Lab -15 th and 16 th of February

Skopje Urban Living Lab in close collaboration with Skopje Lab- Center for innovation at municipality of Skopje, will organize second workshop for redesigning of 3 public space in Skopje. This is the second cycle of workshops aimed at improving the state of public spaces in Skopje by increasing greenery and providing better public spaces for citizens, taking a participatory approach based on co-creation with the end user. As a result, three concept design projects will be developed that will serve as a guide for the future redevelopment of public spaces by the city. The workshop will be held on weekends: February 15th-16th and February 22nd-23rd, and the deadline for applying is February 10th.

 

       

Редизајн: Јавни површини Скопје 2.0
📆 Работилницата ќе се оддржи во викендите: 15 и 16ти и 22 – 23ти февруари, со вклучување на 18 учесници кои ќе работат во 3 групи, секоја група на одредена локација.
⛳Идентификуваните локации на кои ќе се работи се: Краевите на слепите улички кои гледаат на Илинденска и дел од улицата Наум Наумовски Борче кај Bike Market кој ќе се прошири во тротоар и дел од паркингот од спротива кој ќе треба да се озелени. (На следниот линк може да ги погледнете локациите – https://bit.ly/2S2bQus)

🎯Како резултат ќе се изработат неколку концепт дизајн проекти за овие простори кои ќе бидат водилка за нивно идно уредување од страна на градот Скопје и општините.

⏲️Краен рок за аплицирање: 10 февруари, 23:59.

Линк до повеќе информации за настанот – https://bit.ly/36ACkIP

Град Скопје
Сектор за општи работи
Раководител на Сектор за општи работи г-дин Никола Илиев
Предмет : Барање за доставување на Против Пожарен Апарат – ППА

Почитувани,
Градот Скопје врз основа на договор на грантот бр. 730280 финансиран од Извршната агенција на мали и средни претпријатија , преку програмата Хоризонт 2020 е активен учесник како град репликатор во проектот „Регенерација и оптимизација на културното наследство во креативни градови“ (ROCK – Regeneration and Optimizations of Cultural Heritage in creative and Knowledge cities
За потребите на “Скопската жива градаска лаборатаорија “ просторно сместена во Старата Скопска Чаршија ,преку која се имплементираат активностите на проектот “РОК” имаме потреба од набавка и доставување на Против Пожарен Апарат (ППА) во објектот .
Набваката и доствувањето на овој Против Пожарен Апарат –ППА е во согласност со прописите и правилниците за заштита од пожар во објекти и претставува важен елемент на секоја безбедносна стратаегија од пожар . Со достваувањето на овој апарат ќе се овозможи активна заштита и се ќе се придонесе за безбедност на просторот во случај на евентуален пожар,
Со почит,
SkULL – Скопска жива градска лабораторија
Скопје, 13.08.2019 година

* ROCK проектот, чиј полн наслов е „Регенерација и оптимизација на културното наследство во градови базирани на креативност и знаење“, е финансиран од Европската Унија во рамките на програмата Хоризонт 2020 и во неговата реализација учествуваат Градот Скопје и Архитектонскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје