ВИРТУЕЛНА ИЗЛОЖБА ОД АРХИТЕКТОНСКА РАБОТИЛНИЦА: НОВИ СОДРЖИНИ ЗА ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРИ ВО СТАРАТА ЧАРШИЈА

Архитектонската работилницата беше организирана со студенти од Архитектонскиот факултет – УКИМ, која се спроведува како активност во рамките на ROCK проектот што е дел од програмата Horizon 2020 и се реализира со финансиска поддршка од Европската унија. Работилницата се однесува на предлози за ревитализација, преобликување и пренамена  на избрани објекти, кои можат да примат времени трансформации за различни намени, или трајни трансформации со нови намени. Следните предложени објекти или простори беа предмет на задачата: Поранешниот објект на „Ангрокожа“; Постојниот објект на Македонската артизанска трговска асоцијација; Просторот на поранешниот Ќурчиски ан; Објектот и поширокиот простор на преноќиштето „Шар“; Мобилна монтажна галерија за Факултетот за ликовни уметности – УКИМ; Објектот на поранешното кино „Напредок“.

Трудовите се презентирани и изложени и во просториите на Скопската жива градска лабораторија (SkULL) во Старата скопска чаршија.

 

ОБЈЕКТ МАТА

 

 

- ОБЈЕКТ МАТА.

 

КИНО НАПРЕДОК

 

 

- КИНО НАПРЕДОК.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ

 

 

- ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ.

 

ОБЈЕКТ АНГРОКОЖА

 

 

- ОБЈЕКТ АНГРОКОЖА.

 

ПРЕНОЌИШТЕ ШАР

 

 

- ПРЕНОЌИШТЕ ШАР.